Pageviews past week

Feb 23, 2011

ಕನ್ನಡದ ಚುಟುಕು

ಈಗಿನ ಪ್ರೇಮದ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣೆಬರಹಗಳು
                              ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಪ್ರಣಯ
                              ಮಾರನೆಯ ದಿನವೇ ಪರಿಣಯ
                              ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ತನಯ
                             ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರಿದರು ಮನೆಯ
 ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ
                            ಹಾಯ್ ಬಾಪು 
                            ಎಂದು ಕರೆಯಿತೊಂದು ಪಾಪು
                           " ನಿ ಅಡಗಿಸಿದೆ ಬ್ರಿಟೀಷರ ಧಿಮಾಕು
                              ನಿನ್ನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕು "
LINE TODAY; SOLUTIONS EXISTS EVERYWHERE BUT HUMAN MENTALITY IS TO FIND PROBLEMS IN EVERYTHING.
ಅರ್ಥ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನ ; THE KEY TO BECOME MONK LIES IN TAMING MONKEY MIND.


                              

No comments:

Post a Comment